Om Decore

DeCore drivs av Studentkåren vid Högskolan Väst. Puben drivs framför allt av studenter som jobbar ideellt pubens verksamhet täcker sina egna kostnader och tar därmed inga resurser från SHV övriga verksamhet  Den vinst som genereras går främst till olika projekt riktade mot Högskolans studenter.

DeCore är, liksom alla Trollhättans pubar, ansluten till Krogar mot Knark för att skapa en trygg och säker miljö, utöver det genomgår vår personal en utbildning om alkohol, droger och konflikthantering i samarbete med Trollhättans Kommun.

På de flesta pubar och phester som anordnas på DeCore är det endast öppet för studenter, kårmedlemmar och anställda vid högskolan. Det eftersom att vi har ett serveringstillstånd för slutna sällskap.

Mer information