Tentaphest – var tionde vecka

—For English, see below—
Var tionde vecka anordnar VästSex en storphest på lördagen för att fira att ännu en tenta är slutförd. Phesterna har olika teman för att du ska ha så roligt som möjligt och vi har öppet både DeCore och Gasquen mellan 21-02. Tentaphest, tp eller phest efter tenta. Kalla det vad du vill, men missa inte phesterna!

Entre:
Kårmedlem: 20kr
Icke kårmedlem: 50kr

Anmäl gäster


Every tenth week Västsex throws a party to celebrate that yet another exam is done. For your enjoyment, the parties have various themes. In addition to Decore, we also open up our pub “Gasquen” on the bottom floor between 21-02 (9pm-2am). Call it whatever you want: “Post-exam party”, “TP” or “Tentaphest”, these are events that you don’t want to miss out on!

Entrance fee:
Kårmedlem: 20kr
Icke kårmedlem: 50kr

Add guests